ONLINE GAME: CYBER DETECTIVE

ONLINE GAME: CYBER DETECTIVE

Client: Unilever

Number of participants: 250

Laikraščių antraštės mirga nuo neįtikėtinų geradarysčių. 4 asmenys, panorę likti anonimais įvykdė 4 didelio masto labdaringus darbus. Visuomenė nusprendė negerbti jų noro likti anonimais ir suradus šiuos 4 asmenis, jiems padėkoti ir pagerbti aukščiausio lygio apdovanojimais. Tačiau kaip juos rasti? Unilever žaidėjų komandos, turėjo bendradarbiauti nuotoliniu būdu, gavo laiškų nuotrupas, socialines anketas ir kitus įkalčius į el. paštus. Namų detektyvų užduotis buvo išanalizuoti įkalčius ir nustatyti, kas yra šie geradariai!  Pirmoji komanda, atskleidusi geradarius, tapo žaidimo nugalėtoja!

More about us

OUR WORKS

Trust in us

And many more...